คืนวันเสาร์นี้ตอนเวลา 3.00   ปรับเวลามาเป็น  2.00  เพราะหมดช่วงหน้าร้อนแล้วนะคะ

http://norwaytoday.info/news/end-summer-time-weekend-get-extra-hour/